top of page

DEI TILSETTE 2016/2017

Lena Løseth - Barnehagestyrar juni 2014

Utdanna : Førskulelærar-1995. Fordjuping organisasjon og leiing. 
Vidareutdanning: Norsk som 2.språk og fleirkulturell pedagogikk.
Erfaring: Barnehagar, Nav, asylmottak og Krisesenter for kvinner og barn

Praktikantar og vikarar

Info om vikarar, praksiselevar og liknande, blir sett opp på tavla i yttergangen

Vigdis Myrvågnes -  Pedagogisk leiar, august 2005 - permisjon til september/oktober 2016

Utdanna : Førskulelærar-19   Fordjuping friluftsliv
Kompetanse: Også utdanna kokk

Vibeke Arhaug -Pedagogisk leiar , august 2005 - permisjon til januar 2017

Utdanna: Førskulelærar-2005. Fordjuping friluftsliv
Kompetanse: To år på sjukepleiehøgskule

Heidi Fukstad - Pedagogisk leiar, hausten 2013- permisjon til august 2017

Utdanna: Førskulelærar-2013. Fordjuping: Estetiske fag 
Kompetanse: Musikalsk

Andrea Skeide - Pedagogisk leiar, hausten 2016

Utdanna: Barnehagelærar - 2016

Anne-Lise Fjesme Strid - Pedagogiske leiar, hausten 2014

Utdanna: Førskulelærar-2014. Hovudoppgåve: Sosial kompetanse
Kompetanse: mange år som assistent i barnehage

Lovise Warholm - Pedagogiske leiar sommaren 2015

Utdanna Barnehagelærar 2014. Fordjupning i friluftsliv
kompetanse: Friluftsliv

Charlotte Breivik Garnes - Leiar og Barnerettleiar, hausten 2007

Utdanna: Fagbrev i Restaurant og servitørfag     
Kompetanse: Studerar deltids barnehagelærarutdanning ved HiV
KOMPAS (Kompetanseheving for assistentar i  barnehagen ) 2012
Godkjent lærlingistruktør.

Bjørn Tore Øvrelid - Barneveiledar, januar 2008

Kompetanse: "Kan mykje om barn" og Musikk
"Fredag 29. august 14 slepper brødre-duoen frå Kontrollert Kaos, Roy-André og Bjørn-Tore Øvrelid, også kjende som høvesvis ZigZag-Zvor og Birdie/BT100 debut-albumet «Piratmat». Duoen går under navnet KK-Piratane. Singlane «Uslipte Diamanta» og albumets tittelspor «Piratmat» er allereie ute i nettbutikkane. " Vikebladet 28.08.2014

Nore de Guia Johansen - Barneveiledar, våren 2011

Kompetanse: Har fagbrev i butikkfag, har jobba mange år i butikk, før ho kom til oss.

Om Nore seir barna, ho der alltid, ho er snill, ho kan å klippe og lime so mange figurar

Åsa Håseth -Barneveiledar, hausten 2009

Utdanna: frisør
Kompetanse: Mange års erfaring som dagmammamedog 11 år i  barnehage !

Nissa Ravi - Barneveiledar våren 2006

Kompetanse: Fagbrev som barna -og ungdosmarbeidar (våren 2016)

Studera deltids til barnehagelærar ved HiV. 

Sooriamalar "Soori"Thiruketheswaran - Barneveiledar hausten 2014

Kompetanse: Livetslære, mor til tre og ferdig godkjent  "barne og ungdomsarbeidar" teori våren 2015
Språk: Norsk og tamilsk
Nasjonalitet: Tamil- Norsk 

Kasja Szymanski - Barneveiledar våren 2013

Kompetanse: Utdanna biolog frå Polen.

Ferdig med teorien i barne- og ungdomsarbeidar våren 2015

Eli-Anne Vattøy  -  Barneveiledar hausten 2014

Kompetanse: Rekneskapsførar, ivrig fotball entusiast, tur-general,  med minibussertifikat.
Språk: Norsk og engelsk
Nasjonalitet: Norsk 

Sander Hauge - Fast vikar

Språk: Norsk 
Nasjonalitet: Norsk

Perny Austnes - eigar

Perny er utdanna både lærar og førskulelærar. Ho var ferdig utdanna lærar i 1979 og utdanna forskulelærar i 1991. I 1991 starta ho sin eigen barnehage i Varleitebakkane. I dag er ho eigar og av Sætra barnehage som vart etablert i 2003. Ho  eig og driv ho  Vikemarka barnehage som ho starta i 2015. I tillegg har ho eige Råsa barnehage, som ho starta i 1995 - fram til nedlegging i  2015.

bottom of page