Kvitveis
Kvitveisgruppa består av 1-åringane. På denne gruppa er det tryggleik, omsorg og nærleik som står i fokus. Her i Sætra startar vi tilvenning allereide på for-sommaren, før barnet tek til i barnehagen. Då inviterer vi barn og føresette til besøksdagar. Dette er korte besøk i barnehagen, der barnet får møte vaksne som skal vere på gruppa, sjå lokala, lukte på lukta og møte dei andre barna. For oss er det viktig at barna får ein god start. Kvart enkelt barn er individuelt og det er tilvenninga også. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er dei vaksne som tilhøyrer  Kvitveis:
Nissa Ravi  - Pedagogisk leiar
Kasia Szymanska - assistent
Marthe Tømmerbakk - assistent
IMG_5094[1].JPG