top of page
Kvitveis
Kvitveisgruppa består av 1-åringane. På denne gruppa er det tryggleik, omsorg og nærleik som står i fokus. Her i Sætra startar vi tilvenning allereide på for-sommaren, før barnet tek til i barnehagen. Då inviterer vi barn og føresette til besøksdagar. Dette er korte besøk i barnehagen, der barnet får møte vaksne som skal vere på gruppa, sjå lokala, lukte på lukta og møte dei andre barna. For oss er det viktig at barna får ein god start. Kvart enkelt barn er individuell og det er tilvenninga også. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er dei vaksne som tilhøyrer  Kvitveis:
Charlotte Garnes - Pedagogisk leiar
Kasia Szymanska - assistent
Olga Rybinskaya - assistent


 
IMG_5094[1].JPG
bottom of page