TILSETTE I SÆTRA BARNEHAGE

Christin Myrene - Dagleg leiar 

Jobba i Sætra sidan April-2017

Utdanning : Førskulelærar - 2000. Fordjuping organisasjon og leiing. 
Erfaring: 2000-2017 ped.leiar, 2003-2004 styrar

Turid Sundal -Pedagogisk leiar 

Jobba i Sætra sidan april 2017

Utdanning: Førskulelærar 1995
Erfaring: Jobba bhg 1995-1999, dagmamma/permisjon 1999-2002, Miljøterapeut 2002-2017 

Nissa Ravi - Pedagogisk leiar 

Jobba i Sætra sidan 2006, som assistient. Ferdig utdanna barnehagelærar 2018

Utdanning: barne-og ungdomsarbeider - fagbrev

                 Barnehagelærar - deltid- 2014-2018 - HiV

Andrea Skeide - Pedagogisk leiar  

Jobba i Sætra sidan januar 2016, ferdig utdanna barnehagelærar 2016

Utdanning: Barnehagelærar 

Charlotte Breivik Garnes - Pedagogisk leiar

Jobba i Sætra som assistent/barne-og ungdomsarb. sidan  2007. Ferdig utdanna barnehagelærar 2019.

Utdanning: Barnehagelærar, deltid 2016-2019. fordjupning; Mangfald og meistring

                  Fagbrev i Restaurant og servitørfag

                  Kompas (kompetanseheving for assistentar i bhg) 2012   

  
Kompetanse:  Godkjent lærlingistruktør.

Barnehagen sitt verneombud

Maria Folkedal - Pedagogisk leiar

Starta i Sætra hausten 2019

Utanning: Barnehagelærar med fordjupning i mangfald og meistring.

Anne-Lise Fjesme Strid - Pedagog

Jobba i Sætra sidan 2014, ferdig utdanna Førskulelærar 2014.

Utdanning: Førskulelærar-2014. Hovudoppgåve: Sosial kompetanse
Anna kompetanse: mange år som assistent i barnehage

Nore de Guia Johansen - Barnerettleiar,

Starta i Sætra våren 2011

Kompetanse: Har fagbrev i butikkfag, har jobba mange år i butikk, før ho kom til oss.

IK-ansvarleg

Åsa Håseth -Barnerettleiar

Starta i Sætra hausten 2009

Utdanning: frisør
Kompetanse: 11 år i barnehage. Mange års erfaring som dagmamma.

 

Magnus Olsvik - barnerettleiar

Starta i Sætra våren 2017

Katarzyna Szymanski - Barnerettleiar

Starta i Sætra våren 2013

Utdanning: Biolog ( Polen).

Kompetanse: Ferdig med teorien i barne- og ungdomsarbeidar våren 2015

Eli-Anne Vattøy  -  Barnerettleiar

Starta i Sætra hausten 2014

Kompetanse: Rekneskapsførar, ivrig fotball entusiast, tur-general,  med minibussertifikat.

 

 

 

Stian Roppen Jensen - Barnerettleiar

Starta i Sætra September 2019

Har tre års praksis frå Læringsverkstaden avd. Oslo.

 

 

 

 

Praktikantar og vikarar

Info/bilder av vikarar, praksiselevar og studentar, blir hengt opp på tavla i yttergangen. Det vert også gitt 

skriftelig beskjed ved utprøving av nye vikarar.


 

Perny Austnes - eigar

Perny er utdanna både lærar og førskulelærar. Ho var ferdig utdanna lærar i 1979 og utdanna forskulelærar i 1991. I 1991 starta ho sin første barnehage i Varleitebakkane. 1995-2014 var ho eigar av Råsa barnehage AS. Pr dd er ho eigar av Sætra barnehage AS, etablert i 2003 og Vikemarka barnehage AS, som opna 2015.  

© 2016 Sætra Barnehage

Sætra Barnehage

Onglasætra 18, 6065 Ulsteinvik | +47 700 10002 | post@saetrabarnehage.no​​