top of page

TILSETTE I SÆTRA BARNEHAGE
2024-2025

Christin Myrene - Dagleg leiar 

Tilsett i Sætra i April-2017

Utdanning : Førskulelærar 1997-2000. Fordjuping organisasjon og leiing. 

Vidareutdanning: Nasjonal leiarutdanning for styrarar, DMMH 2021-2022


Erfaring: 2000-2017 pedagogisk leiar, 2003-2004 vikarierande styrar

Charlotte Breivik Garnes - Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i 2007. 

Utdanning: Fagbrev i Restaurant og servitørfag

                       Kompas (kompetanseheving for assistentar i barnehage) 2012   

                       Barnehagelærar, deltid 2016-2019. Fordjupning; Mangfald og meistring
                       Spesialpedagogikk i barnehage 2023-2024

Barnehagen sitt verneombud

Tek imot studentar

Turid Sundal -Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i april 2017

Utdanning: Førskulelærar 1995


Erfaring: Jobba i barnehage frå 1995-1999

                   Dagmamma/permisjon 1999-2002,

                   Miljøterapeut 2002-2017 

Olga Rybinskaya - Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i 2024

Utdanning:  Barnehagelærar - deltid- 2019-2023

                       

Anne-Lise Fjesme Strid - Pedagog

Tilsett i Sætra hausten 2014

Utdanning: Førskulelærar-2014. Hovudoppgåve: Sosial kompetanse
Viderutdanning: Realfag i barnehagen 2021-2022

 

Katarzyna Szymanska - Fagarbeider

Tilsett i Sætra våren 2013

Utdanning: Biolog ( Polen).

                       Fagbrev i barne- og ungdomsarbeider-faget 2023

Nore de Guia Johansen - Assistent,

Tilsett i Sætra våren 2011

Kompetanse: Har fagbrev i butikkfag, har jobba mange år i butikk.

Magnus Olsvik - Assistent

Tilsett i Sætra januar 2017

Kristin Kleven Hanstad - Assistent

Tilsett i Sætra hausten 2020. 

Utdanning: Sosionom

 

Lill-Iren Rise - Assistent

Tilsett i Sætra januar 2023

Utdanning: Fagbrev i Saumfaget

Maya Strømsnes - Assistent

Tilsett august 2024

Utdanning:

Tiril Refsnes - Assistent

Tilsett august 2024

Utdanning

Perny Austnes - eigar

Perny er utdanna både lærar og førskulelærar. Ho var ferdig utdanna lærar i 1979 og utdanna forskulelærar i 1991. I 1991 starta ho sin første barnehage i Varleitebakkane. 1995-2014 var ho eigar av Råsa barnehage AS. Pr dd er ho eigar av Sætra barnehage AS, etablert i 2003 og Vikemarka barnehage AS, som vart etablert i  2015.  

bottom of page