top of page

TILSETTE I SÆTRA BARNEHAGE

Christin Myrene - Dagleg leiar 

Stara i Sætra i April-2017

Utdanning : Førskulelærar - 2000. Fordjuping organisasjon og leiing. 

Nasjonal leiarutdanning for styrarar, DMMH 2021-2022
Erfaring: 2000-2017 ped.leiar, 2003-2004 styrar

Turid Sundal -Pedagogisk leiar 

Starta i Sætra i april 2017

Utdanning: Førskulelærar 1995
Erfaring: Jobba bhg 1995-1999, dagmamma/permisjon 1999-2002, Miljøterapeut 2002-2017 

Bilde9.png

Nissa Ravi - Pedagogisk leiar 

Starta i Sætra i 2006, som assistient. Ferdig utdanna barnehagelærar 2018

Utdanning: barne-og ungdomsarbeider - fagbrev

                 Barnehagelærar - deltid- 2014-2018 - Høgskulen i Volda.

                 Rettleiarutdanning for praksislærer 2019-2020 - master

Rolf Anders Hætta - Pedagogisk leiar  

Startar i Sætra i oktober 2021

Utdanning: Barnehagelærar 2013

Charlotte Breivik Garnes - Pedagogisk leiar

Starta i Sætra som assistent/barne-og ungdomsarb. i  2007. Ferdig utdanna barnehagelærar 2019.

Utdanning: Barnehagelærar, deltid 2016-2019. fordjupning; Mangfald og meistring

                  Fagbrev i Restaurant og servitørfag

                  Kompas (kompetanseheving for assistentar i bhg) 2012   

  
Kompetanse:  Godkjent lærlingsinstruktør.

Barnehagen sitt verneombud

Anne-Lise Fjesme Strid - Pedagog

Starta i Sætra hausten 2014

Utdanning: Førskulelærar-2014. Hovudoppgåve: Sosial kompetanse
Anna kompetanse: mange år som assistent i barnehage

Nore de Guia Johansen - Barnerettleiar,

Starta i Sætra våren 2011

Kompetanse: Har fagbrev i butikkfag, har jobba mange år i butikk, før ho kom til oss.

Åsa Håseth -Barnerettleiar

Starta i Sætra hausten 2009. Pensjonist 01.01.23.

Utdanning: frisør
Kompetanse: 11 år i barnehage. Mange års erfaring som dagmamma.

 

Magnus Olsvik - Barnerettleiar

Starta i Sætra våren 2017

Katarzyna Szymanski - Barnerettleiar

Starta i Sætra våren 2013

Utdanning: Biolog ( Polen).

Kompetanse: Ferdig med teorien i barne- og ungdomsarbeidar våren 2015

 

Kristin Kleven Hanstad - Barnerettleiar

Starta i Sætra hausten 2020. 

Permisjon 2022-2023

Utdanning: Sosionom

Thea Moldskred Nygjerde - Barnerettleiar

Vikariat 2022-2023

Vilde Kristin Fjørtoft - Barnerettleiar

Vikariat 2022-2023

Lill-Iren Rise - Barnerettleiar

vikar 2023-

 

 

 

 

 

 

 

Perny Austnes - eigar

Perny er utdanna både lærar og førskulelærar. Ho var ferdig utdanna lærar i 1979 og utdanna forskulelærar i 1991. I 1991 starta ho sin første barnehage i Varleitebakkane. 1995-2014 var ho eigar av Råsa barnehage AS. Pr dd er ho eigar av Sætra barnehage AS, etablert i 2003 og Vikemarka barnehage AS, som opna 2015.  

bottom of page