top of page

TILSETTE I SÆTRA BARNEHAGE

Christin Myrene - Dagleg leiar 

Tilsett i Sætra i April-2017

Utdanning : Førskulelærar - 2000. Fordjuping organisasjon og leiing. 

                        Nasjonal leiarutdanning for styrarar, DMMH 2021-2022


Erfaring: 2000-2017 pedagogisk leiar, 2003-2004 styrar

Charlotte Breivik Garnes - Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i 2007. 

Utdanning: Fagbrev i Restaurant og servitørfag

                       Kompas (kompetanseheving for assistentar i barnehage) 2012   

                       Barnehagelærar, deltid 2016-2019. fordjupning; Mangfald og meistring
                        Spesialpedagogikk i barnehage 2023-2024

Barnehagen sitt verneombud

Tek imot studentar

Turid Sundal -Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i april 2017

Utdanning: Førskulelærar 1995


Erfaring: Jobba i barnehage frå 1995-1999

                   Dagmamma/permisjon 1999-2002,

                   Miljøterapeut 2002-2017 

Bilde9.png

Nisha Ravi - Pedagogisk leiar 

Tilsett i Sætra i 2006

Utdanning:  Barne-og ungdomsarbeider - fagbrev

                       Barnehagelærar - deltid- 2014-2018

                       Rettleiarutdanning for praksislærarar 2019-2020

                       Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 2021-2022

Tek imot studentar.

Rolf Anders Hætta - Pedagog

Tilsett i Sætra i oktober 2021

Utdanning: Barnehagelærar 2013

Anne-Lise Fjesme Strid - Pedagog

Tilsett i Sætra hausten 2014

Utdanning: Førskulelærar-2014. Hovudoppgåve: Sosial kompetanse
                       Realfag i barnehagen 2021-2022

Nore de Guia Johansen - Barnerettleiar,

Tilsett i Sætra våren 2011

Kompetanse: Har fagbrev i butikkfag, har jobba mange år i butikk.

Magnus Olsvik - Barnerettleiar

Tilsett i Sætra januar 2017

Katarzyna Szymanski - Fagarbeider

Tilsett i Sætra våren 2013

Utdanning: Biolog ( Polen).

                       Fagbrev i barne- og ungdomsarbeider-faget 2023

Kristin Kleven Hanstad - Barnerettleiar

Tilsett i Sætra hausten 2020. 

Utdanning: Sosionom

LillIren Rise - Barnerettleiar

Tilsett i Sætra januar 2023

Olga Rybinskaya - Barnehagelærar/assistent

Vikariat 2023-2024

Perny Austnes - eigar

Perny er utdanna både lærar og førskulelærar. Ho var ferdig utdanna lærar i 1979 og utdanna forskulelærar i 1991. I 1991 starta ho sin første barnehage i Varleitebakkane. 1995-2014 var ho eigar av Råsa barnehage AS. Pr dd er ho eigar av Sætra barnehage AS, etablert i 2003 og Vikemarka barnehage AS, som vart etablert i  2015.  

bottom of page