Tusenfryd
Barn som tilhøyrer Tusenfryd er 2-åringar. Desse barna er i ferd med å finne sin eigen identitet. Dette gjer ein gjerne gjennom utprøving og tøying av grenser. Her er det viktig med autoritative voksne som er nær barna, gir råd og støtte. Ein to-åring er klar for meir utfordring enn ein 1-åring, klarer å gå litt lenger på tur og er meir motorisk aktiv. Vi har fokus på samarbeid og vennskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er dei vaksne som er på Tusenfryd:
Andrea Skeide - Pedagogisk leiar
Nore De Guia Johansen- Assistent
Viktoria Olsen - Assistent (utdanna barnevernspedagog)
IMG_4982[1].JPG