Barnegrupper

Store delar av dagen er barnegruppa delt i mindre grupper, med faste vaksne; 1 pedagog og 2-3 assistentar, alt etter storleik på gruppa. Gruppene er stort sett aldersinndelt, for å kunne gjere eit best mogleg tilrettelagt pedagogisk arbeid. 

© 2016 Sætra Barnehage

Sætra Barnehage

Onglasætra 18, 6065 Ulsteinvik | +47 700 10002 | post@saetrabarnehage.no​​