top of page

Barnegrupper
Store delar av dagen er barnegruppa delt i mindre grupper, med faste vaksne; 1 pedagog og 2-3 assistentar, alt etter storleik på gruppa. Regelen er ; 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 1 pedagog pr 14 barn over 3 år. Bemanning ellest: 1 voksen pr 3 barn under 3 år og 1 voksen pr 6 barn over 3 år. Gruppene er stort sett aldersinndelt, for å kunne gjere eit best mogleg tilrettelagt pedagogisk arbeid. Vi har siste åra hatt 4 faste grupper; Kvitveis (1-åringar), Tusenfryd (2-åringar), Blåklokke/Hestehov (3- og 4-åringar) og Raudkløver/Hestehov (4-og 5-åringar) 

bottom of page