top of page
BARNEHAGERUTE 2022-2023

 

Mandag 08. august                                      Nytt barnehageår tek til

Fredag 2. september                                    PLANLEGGINGSDAG – bhg stengt

Fredag 7. oktober                                          PLANLEGGINGSDAG – bhg stengt

Fredag 23. desember                                   Siste dag før juleferie

Mandag 2. januar                                          PLANLEGGINGSDAG – bhg stengt

Tirsdag 3. januar                                           Første dag etter juleferie

Fredag 17. februar                                        PLANLEGGINGSDAG – bhg stengt

Fredag 31. mars                                             Siste dag før påskeferie

Tirsdag 11. april                                             Første dag etter påske

Mandag 1. mai                                                Arbeidarens friheitsdag – bhg stengt

Onsdag 17. mai                                              Norges nasjonaldag – bhg stengt

Torsdag 18. mai                                              Kristi himmelfartsdag – bhg stengt

Fredag 19. mai                                               PLANLEGGINGSDAG – bhg stengt

Mandag 29.mai                                              2.pinsedag – bhg stengt

 

Barnehagen er stengt alle planleggingsdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Planleggingsdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.

bottom of page