BARNEHAGERUTA 2021-2022

 

Mandag 09. August:                                      Oppstart for barnehagåret 2021-2022

 

Fredag 27. August:                                         Planleggingsdag

September:  (dato kjem)                                Foreldremøte

Fredag 29.Oktober:                                         Planleggingsdag

 

Fredag 26. November:                                    Planleggingsdag

                           

Torsdag 23. Desember:                                  Siste dag før juleferie (Romjul ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Mandag  03. Januar:                                      Første dag etter Nyttår

 

Fredag 18. Februar:                                        Planleggingsdag  

Fredag 08. April:                                              Siste dag før påskeferie (ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Tirsdag 19. April:                                            Førstedag etter påske

Tirsdag 17. Mai:                                              Nasjonaldag

 

Torsdag 26. Mai:                                             Kristi Himmelfartsdag

 

Fredag 27. Mai:                                              Planleggingsdag

 

Mandag 06. Juni:                                            2.Pinsedag

 

Barnehagen er stengt alle planleggingsdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Planleggingsdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.