top of page
BARNEHAGERUTE 2023-2024

 

Mandag 07. august                                      Nytt barnehageår tek til

Fredag 25. august                                        FAGDAG 

Onsdag 18. oktober                                     FAGDAG                                   

Fredag 22. desember                                   Siste dag før jul

Tirsdag 2. januar                                           FAGDAG - bhg stengt

Onsdag  3. januar                                         Første dag etter nyttår

Fredag 15. mars                                            FAGDAG – bhg stengt (Interkommunal dag)

Fredag 22. mars                                            Siste dag før påskeferie

Tirsdag 02. april                                            Første dag etter påske

Onsdag 1. mai                                                Arbeidarens friheitsdag 

Torsdag 9. mai                                               Kristi himmelfartsdag 

Fredag 10. mai                                              FAGDAG 

Fredag 17. mai                                               17. mai - Noreg sin nasjonaldag 

Mandag 29.mai                                              2.pinsedag 

 

Barnehagen er stengt alle fagdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Fagdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.

bottom of page