BARNEHAGERUTA 2019-2020

 

Mandag 5. August:                                      Oppstart barnehagåret 2019-2020

 

Mandag 12. August:                                    Fagdag/Planleggingsdag

 

Onsdag 4. September:                                Foreldremøte

Mandag 16. September:                              Planleggingsdag - interkommunal

 

Fredag 20.  Desember                                Siste dag før juleferie (Romjul ope ved behov, jmf vedtekter)

Mandag 23. Desember:                              Planleggingsdag

 

Torsdag 02. Januar:                                    Første dag etter Nyttår

 

Fredag 13. Mars:                                         Fagdag/Planleggingsdag  

Fredag 03. April:                                         Siste dag før påskeferie (ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Tirsdag 14. April:                                        Førstedag etter påske

 

Fredag 1. Mai:                                            Arbeiderenes frihetsdag

 

Torsdag 21. Mai:                                         Kristi Himmelfartsdag

 

Fredag 22. Mai:                                          Fagdag/ Planleggingsdag

 

Mandag 1. Juni:                                          2.Pinsedag

 

Barnehagen er stengt alle planleggingsdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Planleggingsdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.

© 2016 Sætra Barnehage

Sætra Barnehage

Onglasætra 18, 6065 Ulsteinvik | +47 700 10002 | post@saetrabarnehage.no​​