BARNEHAGERUTA 2021-2022

 

Mandag 09. August:                                      Oppstart for barnehagåret 2021-2022

 

Fredag 27. August:                                         Planleggingsdag

Tirsdag 28. September                                  Foreldremøte

Mandag 01. November:                                 Planleggingsdag

 

Torsdag 23. Desember:                                 Siste dag før juleferie (Romjul ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Mandag  03. Januar:                                      Planleggingsdag

Tirsdag 04. Januar                                         Første dag etter juleferie

 

Torsdag 17. Mars:                                           Planleggingsdag  

Fredag 08. April:                                             Siste dag før påskeferie (ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Tirsdag 19. April:                                            Førstedag etter påske

Tirsdag 17. Mai:                                              Nasjonaldag - barnehagen er stengd

 

Torsdag 26. Mai:                                             Kristi Himmelfartsdag

 

Fredag 27. Mai:                                              Planleggingsdag

 

Mandag 06. Juni:                                            2.Pinsedag

 

Barnehagen er stengt alle planleggingsdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Planleggingsdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.