BARNEHAGERUTA 2020-2021

 

Mandag 10. August:                                      Oppstart barnehagåret 2020-2021

 

Mandag 10. August:                                       Planleggingsdag

Fredag 2. Oktober:                                          Planleggingsdag

Mandag 16. November:                                  Planleggingsdag

 

Onsdag 23.  Desember                                   Siste dag før juleferie (Romjul ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Mandag  04. Januar:                                      Første dag etter Nyttår

 

Fredag 19. Februar:                                        Planleggingsdag  

Fredag 26. Mars:                                            Siste dag før påskeferie (ope ved behov, jmf vedtekter)

 

Tirsdag 6. April:                                             Førstedag etter påske

 

Torsdag 13. Mai:                                            Kristi Himmelfartsdag

 

Fredag 14. Mai:                                              Planleggingsdag

 

Mandag 24. Mai:                                             2.Pinsedag

 

Barnehagen er stengt alle planleggingsdagar. Dei fem dagane er ein nødvendig ressurs til kompetanseheving og kurs, men kan også brukast til avspasering for møter eller kurs på kveldstid.

Planleggingsdagane kan ikkje reknast som feriedagar eller del av ferieveke for barna.

3 ferieveker for barna skal takast ut valfritt i løpet av året. Skjema for registrering av ferie for barna vert sendt ut i løpet av våren.