Raudkløver/Hestehov:
Hestehov er dei eldste 2016-barna. Raudkløver 2015-barna, som er førskulegruppa vår. 
Framover mot skulestart jobbar vi mykje med aktivitetar som har som mål å auke sjølvstendet til barnet. Innhaldet dei siste åra i barnehagen, handlar om vidare sosial utvikling, motorisk og kognitivt. Det er viktig at barnet har ei god sjølvkjensle, er trygg, klar og godt rusta til å gå inn i skulekvardagen. Dei som skal starte på skulen er ei eiga gruppe, så vi har førskulegruppe kvar dag. Parallellt med førskuleaktivitetar, er leiken og dens egenverdi  sentral for gruppa.
 
 
 
 
 
Dei vaksne på Raudkløver/Hestehov er :
Turid Sundal - Pedagogisk leiar
Anne lise Stridh - pedagog
Kristine Kleven Hanstad - Assistent
IMG_0919[1].JPG