top of page
Raudkløver/Hestehov:
Hestehov er dei eldste 2018-barna. Raudkløver 2017-barna, som er førskulegruppa vår. 
Framover mot skulestart jobbar vi mykje med aktivitetar som har som mål å auke sjølvstendet til barnet. Innhaldet dei siste åra i barnehagen, handlar om vidare sosial utvikling, motorisk og kognitivt. Det er viktig at barnet har ei god sjølvkjensle, er trygg, klar og godt rusta til å gå inn i skulekvardagen. Dei som skal starte på skulen er ei eiga gruppe, så vi har førskulegruppe kvar dag. Parallellt med førskuleaktivitetar, er leiken og dens egenverdi  sentral for gruppa. 
 
 
 
 
Dei vaksne på Raudkløver/Hestehov er :
Turid Sundal - Pedagogisk leiar
Anne lise Stridh - pedagog
Thea Nygjerde - Assistent
IMG_0919[1].JPG
bottom of page