top of page

​PLANAR

 

Planane våre er tufta på Rammeplan for barnehage, årsplan og dei 7 PERIODENE vår (sjå lenger ned på sida).
Periodeplanane tek utgangspunkt i den aktuelle perioda for tidsrommet vi er i.

Gjennom heile året har vi sosialkompetanse og eit godt psykososialt barnehagemiljø i fokus.

 

Døme på desse er: 

  • Det gode samværet

  • Den gode kommunikasjonen

  • Bygge og oppretthalde nære relasjonar

  • Bygge venskap

  • Hjelpe nokon

  • Gjere andre glad

 

Det er dei pedagogiske leiarane som har ansvaret for å utarbeide og gjennomføre planane for den einskilde barnegruppa.

 

Barnehageåret 2024-2025 er borna organiserte i 4 grupper i store delar av dagen :

  • RAUDKLØVER/HESTEHOV - 8 2019 barn og 8 2020-barn

  • BLÅKLOKKE -  12 2021-barn 

  • TUSENFRYD - 6 2022 - barn

  • KVITVEIS - 10 2023/24 -  barn

 

Kvar gruppe har eigen leiar, og medarbeidarar med eigne aktivitetar store delar av dagen. Vi er mykje ilag på tvers av gruppene også, til glede og læring for både store og små.

 

PEDAGOGISKE PERIODER

Veke 32-37

DET GODE SAMVÆR

Bli kjent med kvarandre og barnehagen sine rutinar.

Bygge gode samhandlingsmønster mellom barn/voksne, barn/barn, voksne/voksne, og personell/foreldre.

Tryggleik, stabilitet, sensitivitet, tilvenning

Veke 38-46

HAUST, bygge vennskap, glede og hjelpe kvarandre: Aksjon

Kva er ein god ven? Kva er smart å gjere for deg som vil være ei god ven.

Øve, øve :»Den største glede ein kan, ha er å gjere andre gla»

Og EMPATI er ikkje medfødt – det MÅ lærast!

Veke 47 – 52:

JUL, ADVENT: Det glade bodskap, Juletradisjonar, glede andre.

Fellesplan for perioden frå alle leiarane J

Veke 1 - 8 VINTER: Is, snø, ake, bygge

Smil, latter og humor. Gode fellesopplevingar, teater.

Veke 1-9

VINTER, Is, snø, ake og teater

          Humor, smil, latter og humor.

          Gode fellesopplevingar, teater

Veke 10 - 16:

PÅSKE, VÅR; LYS og LIV

Glede, varme, undring. Påsketradisjonar og bodskap.

Veke 17 – 24: 

HEIMSTADEN MIN; ULSTEINVIK, ein del av Norge: tilhøyrighet, identitet

17.mai, heimstaden min, mykje tur/ekskursjonar fjern og nært i bygda vår.

Veke 25- 32:

SOMMAR, kroppsfunksjonar, sansar og livsglede

Vi er ulike, og likeverdige.

bottom of page